حسن بخشایش
جاودانه ها

دانشجو بود و اهل علم. حتی شلوغی‌های انقلاب هم باعث نشد تا او علم را رها کند. انقلاب که به ثمر رسید، بلافاصله به دانشگاه بازگشت و تحصیلاتش را از سر گرفت. بعد به تبریز رفت و با همکاری دوستانش کانون نهضت اسلامی را در دانشگاه تبریز پایه‌ریزی کرد.