علیرضا چراغ زاده دزفولی
جاودانه ها

طعم فقر و محرومیت را چشیده بوده و همواره برای پاک کردن چهره فقر در منطقه‌اش تلاش می‌کرد؛ به همین خاطر هم بعد از تلاش‌های فراوان به عنوان نماینده مردم رامهرمز و رامشیر وارد مجلس شد. او همانند یک جهادگر واقعی تا لحظه شهادتش به همشهریانش خدمت کرد.