سید محمد تقی حسینی طباطبایی
جاودانه ها

وقتی در پانزده خرداد ندای حق را شنید، ناگاه شیفته امام خمینی و افکار او شد و در شهرش از او و حرکت انقلابی او حمایت کرد و در سایه این نهضت تازه متولد شده تمام تلاش خود را به کار گرفت تا در شهرش وحدت بین سنی و شیعه را برقرار کند.