جهانبخش حمزه نژاد ارشاد
جاودانه ها

بعد از انقلاب او همه وقت خود را صرف رسیدگی به وضعیت معیشتی محرومان و رفع تبعیض و بیعدالتی به جامانده از رژیم شاه کرد. او با عضویت در حزب جمهوری اسلامی در بخشش مددکاری این حزب فعال شد و با دعوت سازمان بهزیستی عهده‌دار معاونت دفتر آموزش این سازمان شد.