غلامرضا دانش
جاودانه ها

سابقه مبارزاتی شهید آشتیانی برمی‌گردد به مبارزه علیه استعمار انگلیس در سال ۱۳۳۰. او در طی فعالیت‌های مبارزاتی طولانی که داشته است و در کارنامه‌اش همچون ستاره می‌درخشد، حتی سابقه همکاری با گروه فداییان اسلام و شهید مجتبی نواب صفوی هم به چشم می‌خورد. وی پس از واقعه دردناک ۱۵ خرداد، در کلاس‌های درس به معرفی امام می‌پرداخت و شاگردانش را با نهضت عاشورایی او آشنا می‌کرد. او در طی دوران مبارزهاش بارها تهدید به مرگ شد اما از پای ننشست و میدان را خالی نکرد. وی بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب به جای همیشگی‌اش یعنی کلاس‌های درس بازگشت و به تربیت فرزندان انقلاب پرداخت. حزب جمهوری اسلامی که تاسیس شد، شهید به واسطه آشنایی دیرینه‌اش با شهید بهشتی، به حزب پیوست و جزو اعضای اصلی این حزب شد. شهید آشتیانی که با درد و رنج مردم محروم آشنا بود، در پی آغاز فعالیت جهاد سازندگی در کشور، این نهاد انقلابی را با هدف توسعه و آبادانی آشتیان در این شهرستان پایه گذاری کرد و پس از اندکی به عنوان نماینده این شهر وارد مجلس شورای اسلامی شد. او درباره مجلس شورای اسلامی می‌گفت: به عقیده من مجلسی که با آزادی و اصالت و به معنی واقعی خود به وجود آمده، خود ایران کوچکی است که در عین تکیه بر مذهب و آرای مردم، اصالت آزادمنشی خود را دارد. رسیدن به استقلال اقتصادی و سیاسی و رهایی از اسارت وابستگی و اقتصاد تک محصولی بدون انقلاب و ارزش‌ها و گام نهادن به سوی فضایل و فرهنگ پویای اسلام و پرورش انسان‌های صالح، دلسوز و متدین، امکان‌پذیر نیست.