محمد رواقی
جاودانه ها

مدیر شرکت فرش بود و تمام همت خود را در جهت رونق اقتصادی کشور و حمایت از فرشبافان به کار گرفت. او با تصمیم‌های اصولی که اتخاذ نمود نقش اساسی در تولید و فروش فرش و بالا بردن کیفیت و رقابت با بازارهای بین‌المللی را ایفا کرد.