حسین سعادتی
جاودانه ها

یکی از جوانان فعال حزب بود که به واسطه تلاش زیاد و لیاقتی که از خود نشان داده بود هم‌زمان چند مسئولیت به او سپرده شده از فعالیت در بخش شهرستان‌های حزب گرفته تا تبلیغ مبانی اسلام و اصول انقلاب اسلامی و آموزش طلاب، همه و همه، جز و فعالیت‌های این جوان فعال حزب بود.