میربهزاد شهریاری
جاودانه ها

 

یکی از یاران شهید بهشتی بود و به عنوان نماینده رودباران به مجلس اول راه یافته بود. پس از ورود به مجلس، تمام همت خود را به کار گرفت تا به مردم منطقه محروم رودباران و استان بوشهر که همواره مورد بی‌مهری رژیم طاغوت بودند، خدمت کند.