ایرج شهسواری
جاودانه ها

او که مسئولیت معاون وزارت آموزش و پرورش را برعهده داشت، همه عمر خود را صرف تعلیم و تربیت نمود و حتی مبارزات علیه رژیم شاه را در درون مدرسه و عمدتا در قالب فعالیت‌های آموزشی ادامه داد. او به خوبی دریافته بود که نسل جوان می‌تواند سرمنشأ بسیار از تحولات جامعه شود.