سیدنورالله طباطبایی
جاودانه ها

مرد قانون بود و هدفی جز حاکمیت قانون در کشور را دنبال نمی‌کرد و همواره می‌گفت که قانون اساسی خون‌بهای شهدای ماست و همه باید به آن تکیه کنیم، قانون اساسی باید تکیه‌گاه انقلاب اسلامی باشد، زیرا این قانون برگزیده ملت شهیدپرور است.