حسن عباسپور
جاودانه ها

وزیر نیرو بود و در مسائل اجتماعی و سیاسی صاحب‌نظر حذف قراردادهای استعماری و تلاش در جهت خودکفایی صنعت آب و برق و قرار دادن طرح‌های عمرانی در خدمت مستضعفان و به کارگیری جوانان متخصص و متعهد در اداره امور کشور از جمله فعالیت‌های او در وزارت نیرو بود.