حسن عضدی
جاودانه ها

وی پس از پیروزی انقلاب به عنوان یکی از نمایندگان مردم گیلان به مجلس خبرگان قانون اساسی راه یافت و در آن مجلس نیز به عضویت هیئت رئیسه درآمد و در کنار شهید بهشتی همه توان خود را برای تدوین قانونی براساس اسلام ناب محمدی و عدالت به کار گرفت.