علی اکبر فلاح شورشانی
جاودانه ها

او به امر تعلیم و تربیت علاقه و عشقی وصف ناپذیر داشت و همیشه از این سنگر خدمت می‌کرد. حتی بعد از انقلاب که مسئولیت‌های فراوانی به او پیشنهاد شد، نپذیرفت و دوباره به مدرسه بازگشت. او معتقد بود که انسان با دور شدن از تعلیم و تعلم، در تکبر غوطه‌ور می‌شود و درنهایت سقوط می‌کند.