عبدالوهاب قاسمی
جاودانه ها

او روحانی‌ای بود که در رگ‌هایش خون مدیریت جریان داشت و تمام کارهایش با برنامه‌ریزی و زمان‌بندی انجام می‌شد. و با داشتن همین روحیه مدیریت وارد مجلس اول شد و در مدت زمان کوتاهی که این مسئولیت خطیر را بر عهده داشت تمام هم و غمش را برای آبادانی شهرش به کار گرفت.