عمادالدین كریمی بیژنی‌نژاد
جاودانه ها

دشمن‌شناس بود و صاحب بصیرت. او همیشه وحدت بین مردم و مسئولین را عامل اساسی شکست دشمن در جبهه‌های مختلف می‌دانست. به همین خاطر هم ارتباط صمیمی با مردم داشت و پای سخن تک تک آن‌ها می‌نشست و با مشکلات آن‌ها آشنا می‌شد و تمام سعیش را برای برطرف کردن مشکلات مردم به کار می‌گرفت.