جواد مالکی
جاودانه ها

او یکی از اعضای مرکزی حزب جمهوری اسلامی به شمار می‌رفت و همیشه در قالب اقدامات فرهنگی از انقلاب اسلامی حمایت و دفاع می‌کرد. شهید بهشتی بعد از انقلاب از او و دوستانش دعوت کرد که به حزب جمهوری اسلامی بروند و کار سازمان‌دهی حزب را بر عهده بگیرند.