حبیب‌الله مالکی
جاودانه ها

شهید همیشه خود را خدمتگزار دولت شهید رجایی می‌دانست و به این امر افتخار می‌کرد. او چند ماه قبل از شهادتش فرماندار ایرانشهر شد و از همان ابتدا بنای خود را بر گسترش آبادانی و رونق این شهر گذاشت و تلاش برای زندگی بهتر مردم این شهر را در سرلوحه اقداماتش قرار داد.