سیدکاظم موسوی
جاودانه ها

شهید در ابتدای انقلاب نماینده حضرت امام در وزارت آموزش و پرورش و در عین حال مشاور شهید رجایی در این وزارتخانه بود. شهید موسوی با شناختی که از شهید بهشتی داشت وارد حزب جمهوری اسلامی شد و در جلسات حزب همواره برنامه‌های خود را برای پیشبرد اهداف نظام ارائه می‌کرد.