مهدی نصیری لاری
جاودانه ها

علاقه‌مند به شعر و ادب پارسی و هنرهای اصیل اسلامی بود. از ابتدای دوران جوانی طبع شعر و نویسندگی داشت. او در نوشتن قطعه‌های ادبی هم تبحر فراوانی داشت. قطعات و سروده‌های شهید نصیری بیشتر با موضوعاتی اخلاقی و اجتماعی همراه بود.