علی هاشمی سنجانی
جاودانه ها

شهید همواره در خط مرجعیت بود و حرکت در مسیر آن را با توجه به قرآن و اهل بیت، لازمه یک زندگی اسلامی می‌دانست. او در طول حیات خود هرجا که لازم می‌دید وارد صحنه می‌شد و در برابر منافقین و جریان‌های التقاطی ایستادگی و مقاومت می‌کرد.