عباس ابراهیمیان
جاودانه ها

انقلاب اسلامی که به شکوفایی رسید، وی همه توان خود را برای تحکیم ریشه‌های نونهال این انقلاب به کار بست و با عزمی انقلابی در همه سطوح به مردم کشور خدمت کرد. با تشکیل کمیته امداد امام خمینی، او به یاری محرومان شتافت و با همه وجود به خدمت‌رسانی مشغول شد.