جواد اسدزاده
جاودانه ها

او معاون بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی بود و خدمت به هم‌نوعان و زدودن فقر و نابسمانی اقتصادی به جامانده از رژیم سابق را، عین عبادت می‌دانست و معتقد بود کسی که مسئولیتی را پذیرفته به نحو احسن آن را به انجام برساند در غیر این صورت به اسلام و انقلاب خیانت کرده است.