X

اخبار

(آرشیو سال 1392)

ویدئو - روایت انقلاب (سیدمحمد حسینی بهشتی) - کامل
مجموعه مستند «روایت انقلاب» کاری است از گروه فرهنگی روایت فتح که به بررسی زندگی افراد مؤثر در انقلاب اسلامی ایران می‌پردازد.
ﺳﻪشنبه، 04 تیر 1392 - 17:30
ویدئو - روایت انقلاب (سیدمحمد حسینی بهشتی) - قسمت هشتم
مجموعه مستند «روایت انقلاب» کاری است از گروه فرهنگی روایت فتح که به بررسی زندگی افراد مؤثر در انقلاب اسلامی ایران می‌پردازد.
ﺳﻪشنبه، 04 تیر 1392 - 17:19
ویدئو - روایت انقلاب (سیدمحمد حسینی بهشتی) - قسمت هفتم
مجموعه مستند «روایت انقلاب» کاری است از گروه فرهنگی روایت فتح که به بررسی زندگی افراد مؤثر در انقلاب اسلامی ایران می‌پردازد.
ﺳﻪشنبه، 04 تیر 1392 - 17:15
ویدئو - روایت انقلاب (سیدمحمد حسینی بهشتی) - قسمت ششم
مجموعه مستند «روایت انقلاب» کاری است از گروه فرهنگی روایت فتح که به بررسی زندگی افراد مؤثر در انقلاب اسلامی ایران می‌پردازد.
ﺳﻪشنبه، 04 تیر 1392 - 17:10
ویدئو - روایت انقلاب (سیدمحمد حسینی بهشتی) - قسمت پنجم
مجموعه مستند «روایت انقلاب» کاری است از گروه فرهنگی روایت فتح که به بررسی زندگی افراد مؤثر در انقلاب اسلامی ایران می‌پردازد.
ﺳﻪشنبه، 04 تیر 1392 - 17:08
ویدئو - روایت انقلاب (سیدمحمد حسینی بهشتی) - قسمت چهارم
مجموعه مستند «روایت انقلاب» کاری است از گروه فرهنگی روایت فتح که به بررسی زندگی افراد مؤثر در انقلاب اسلامی ایران می‌پردازد.
ﺳﻪشنبه، 04 تیر 1392 - 17:05
ویدئو - روایت انقلاب (سیدمحمد حسینی بهشتی) - قسمت سوم
مجموعه مستند «روایت انقلاب» کاری است از گروه فرهنگی روایت فتح که به بررسی زندگی افراد مؤثر در انقلاب اسلامی ایران می‌پردازد.
ﺳﻪشنبه، 04 تیر 1392 - 17:03
ویدئو - روایت انقلاب (سیدمحمد حسینی بهشتی) - قسمت دوم
مجموعه مستند «روایت انقلاب» کاری است از گروه فرهنگی روایت فتح که به بررسی زندگی افراد مؤثر در انقلاب اسلامی ایران می‌پردازد.
ﺳﻪشنبه، 04 تیر 1392 - 17:01
چند خاطره ناگفته تلخ از یک روز سرخ
بپاخیزید که فردا دیر است
چه شد که حادثه هفت تیر رخ داد؟ چرا منافقین حزب جمهوری اسلامی را نشانه گرفتند؟ عملکرد مسولین در زمان واقعه هفت تیر چگونه بود؟ چگونه جریان های سیاسی این بحران را مدیریت کردند؟ آیا بنی صدر در این اتفاق نقشی داشت؟ چگونه نیروهای کوردل منافقین محل حزب جمهوری را بمب گذاری کردند؟ کلاهی چطور در میان اعضای حز...
ﺳﻪشنبه، 04 تیر 1392 - 16:56
ویدئو - روایت انقلاب (سیدمحمد حسینی بهشتی) - قسمت اول
مجموعه مستند «روایت انقلاب» کاری است از گروه فرهنگی روایت فتح که به بررسی زندگی افراد مؤثر در انقلاب اسلامی ایران می‌پردازد.
ﺳﻪشنبه، 04 تیر 1392 - 16:53
صفحه 17 از 20ابتدا   قبلی   11  12  13  14  15  16  [17]  18  19  20  بعدی   انتها   
جستجو
جستجو
تگ اخبار
تگ اخبار