X

دوره های آموزشی

مخاطرات کمال گرایی در امر ازدواج جوانان
روتیتر تستی
کسانی که با کمال گرایی ازدواج خود را به عقب می اندازند؛ حتی اگر در آینده روی این احساس خود پا بگذارند و کسی را برای ازدواج بپذیرند؛ چون کمال گرایی در وجود آنها تثبیت شده است دیگر نمی توانند طعم خوشبختی را بچشند.
چهارشنبه، 25 بهمن 1396 - 09:41
دومین جلسه کارگاه ازدواج در عصر یخبندان برگزار می‌شود.
تستی
دومین جلسه از چهارمین دوره کارگاه ازدواج در عصر یخبندان در موسسه فرهنگی شهدای هفتم تیر(سرچشمه) با هدف فراهم کردن بستر ازدواج جوانان برگزار خواهد شد.
ﺳﻪشنبه، 10 بهمن 1396 - 16:08
کارگاه‌های آموزشی «ازدواج در عصر یخبندان» برگزار می‌شود.
چهارمین دوره کارگاه ازدواج در عصر یخبندان در موسسه فرهنگی شهدای هفتم تیر(سرچشمه) با هدف فراهم کردن بستر ازدواج جوانان برگزار خواهد شد.
شنبه، 07 بهمن 1396 - 12:04
چهارمین دوره کارگاه های ازدواج در عصر یخبندان برگزار شد
چهارمین دوره کارگاه های ازدواج در عصر یخبندان در موسسه فرهنگی شهدای هفتم تیر(سرچشمه) عصر پنج شنبه پنجم بهمن ماه برگزار شد.
شنبه، 07 بهمن 1396 - 11:39
Loading


  • - -